اهمیت رنگ در طراحی سایت

اهمیت رنگ در طراحی سایت

1395 بهمن,9
|
0 نظرات
نوشته شده : الهام جوادی

اين كه چه رنگي متناسب سايت هاي وب است ، پرسشي است كه كارشناسان وب ، خيلي پاسخ جامع و كاملي براي ان ارايه نكرده اند و كم تر متخصصات طراحي وب به مسيله روان شناسي رنك ها در طراحي سايت ، توجه كرده اند.

اما به هر حال يك اصل كلي وجود دارد كه مي گويد : در رنگ بندي يك صفحه ، بايد به اين موضوع توجه شود كه اين رنگ قرار است در چه صفحه اي و با چه موضوعي به كار رود. يعني اصل توجه به عملكرد و موضوعيت سايت ، در رنگ بندي مطالب مهم است . سايت هاي دولتي و به طور كل ، سايت هايي با بازديدكننده بسيار بالا ، معمولا از رنك سفيد براي زمينه صفحات و رنگ آبي براي لينك هاي صفحه و رنگ بنفش براي لينكهاي مشاهده شده كه به عنوان default برنامه فرانت پيج نيز به كار مي رود ، استفاده مي كنند.

سايت هايي كه بيش تر جنبه شخصي دارند ، از رنگ هاي مكمل استفاده مي كنند. مثلا رنگ سبز پر رنگ در كنار سرمه اي ، جذابيت خاصي به سايت هايي با موضوعيت بازرگاني مي دهد . و يا در طراحي سايت هاي كودكان ، از رنگ هاي خيلي شاد استفاده مي شود.به هر حال توجه به كاركرد كد رنگ ها در طراحي صفحات وب از اهميت مهمي برخوردار است . در ادام اين مطلب ، فقط قصد يادآوري نوع روان شناسي هر رنگ درمخاطبان از ديد روان شناسان داريم و فعلا در مورد اين كه چه نوع رنگي براي چه سايتي مناسب است ، صحبت نمي كنيم. اگر چه اين توضيحات ، خود نيز بيان گر استنتاجات خوبي هستند كه وب مسترها را در گرافيك سايت ، به خوبي هدايت مي كند.

ليست زير مشخصه هايي از رنگ ها را كه هنگام طراحي بايد مدنظر داشته باشيد بيان ميكند:

    رنگ ها اثر زيادي روي احساسات ما در ۹۰ ثانيه اول ديدن ميگذارند.
    اثر رنگ ميتواند بيننده را ترغيب به خريد يك جنس از شما كند.
    رنگ ها رفتار ما را در برابر يك موضوع فقط تشديد نميكنند ، بلكه اثر خود را كاملا در رفتار ما نشان ميدهند.
    اثر گذاري رنگ در فرهنگ هاي مختلف گوناگون است!
    هر رنگ به تنهايي يك پيام مخصوص به چشم بيننده ميفرستد .به قول مك لوهان ، رسانه همان پيام است

روان شناسي رنگ ها

به طور كل ، رنگ ها داراي خصيصه هاي خاصي هستند كه در زير به بخشي از اين مولفه هاي موجود در رنگ ها اشاره شده است :

سفيد :

اشاره دارد به صداقت ، پاكيزگی ، صميميت ، ملايمت و معاصر بود ن چيزی . سفيد بهترين رنگ براي بك گراند های وب است . در تجارت سفيد رنگ خستگی گير و انرژی بخش است .

سياه :

اشاره دارد به ظرافت ، قدرت ، دليری ، شهامت ، فريبندگی ، شيطان ، مهارت و باستان . مشكي برای رنگ متن روي يك پس زمينه روشن ايده آل است. اين رنگ بعنوان رنگ پس زمينه چشم را خسته ميكند .

قرمز :

توانايی ، هيجان ، احساسات شديد ، سرعت ، خطر و تهاجم . اين رنگ از بيننده توجه به خود را طلب ميكند . در تجارت بمعنی وام و بدهي است . اين رنگ شديد ترين رنگ احساس است و ضربان قلب و تنفس را تسريع ميكند .

آبي :

امنيت ، اعتماد ، مسيوليت پذيری ، سرما ، ايمان ، وفاداری ، وابستگی وجاه و جلال . آبی دومين رنگ عوام پسند است . در تجارت بمعنای ضمانت مالی است .

سبز :

تندرستی ، فراوانی ، حاصلخيزی ، آزادی، شفا و بهبودی ، طبيعت ، پيشرفت ، حسادت و خونسردی . در تجارت بيانگر مقام و ثروت است. اين رنگ در چشم ها راحت تر از همه ديده ميشود .


قهوه ای :

تاثير گذاری ، متانت ، توانگری مالی و كمك كننده بودن . قهوه اي رنگ كره خاكی ماست و در طبيعت بسيار فراوان است .

خاكستری :

صميميت زياد ، اعتبار و نفوذ و عملی بودن . در تجارت بمعنای سنت گرايی است .

صورتي :

ملايمت ، شيرينی ، ظرافت و زنانگی ، خوب بودن ، بی گناهی و پرورش كودك .

بنفش :

وقار ، معنويت ، شاهانه بودن ، عيش و نعمت ، دارايی ، اعتبار و نفوذ ، سوگواری و مهارت . در تجارت بزرگ نشان دادن است . بنفش طرفداری از سبك هاي هنرمندانه است.

نارنجي :

سرزندگی و شوخی ، لذت و خوشگذرانی ، تعادل گرمايی ، تشويق كردن ، چالاكی و نيرو ، تحمل و بلند همتی.

زرد :

نور خورشيد ، گرمی ، خوشی، نامردی ، ترسويی و حسادت . در تجارت درخواست از نوع روشنفكرانه است و برای تاكيد نيز خوب است . زرد باعث افزايش تمركز شده ، سوخت و ساز را زياد ميكند و سخت ترين رنگ براي چشم هاست .

طلايي :

نشانگر گران بودن و پرستيژ است .

نقره اي :

سرما ، علمی بودن و اعتبار و پرستيژ است .

پس وقتي ميخواهيد رنگي انتخاب كنيد بايد درباره بازار نهايي كار خود بانديشيد . چه احساساتی را ميخواهيد برانگيخته كنيد ؟ اول كمی درباره چشم انداز احساسی هدفتان فكر كنيد و نيز پيامی كه از راه ديد ميخواهيد منتقل كنيد .

بعد رنگ خود را انتخاب كنيد ! توجه داشته باشيد كه گرافيك صفحات وب ، امروزه نقش زيادي را در ارايه دكترين رفتار سازمانی الكترونيكی مراكز رسانه ای غرب به مخاطبان در اختيار دارند و LOGO ، BANNER ، TIZER ها ، فوق العاده در تحكيم مفاهيم به مخاطبان وبی موثر هستند.