فصل چهارم:نحوه ایجاد و تعیین دسترسی به پرسنل  WHMCS

فصل چهارم:نحوه ایجاد و تعیین دسترسی به پرسنل WHMCS

1395 آبان,23
|
0 نظرات
نوشته شده : شکوفه بشارت

در این فصل با نحوه ساخت "پرسنل جدید" و "سطح دسترسی آنها" در "Whmcs" آشنا می شویم .

بخش اول:Administrator Users

از منو  "Setup" روی گزینه "Staff Management" و بعد گزینه"Administrator Users"  انتخاب می کنیم.

 

 

صفحه زیر برای شما باز می شود ,  بر روی گزینه "Add New Administrator" را کلیک کنید .

در این مرحله صفحه ای که باید مشحصات "پرسنل جدید" وارد شود برای شما باز می شود.

 

در قسمت " Administrator Role"  سطح دسترسی پرسنل را که از پیش تعیین شده است انتخاب می کنید.

بعد مشخصات فردی  نام , نام خانوادگی , ایمیل , یوزر و پسورد  را برای پرسنل وارد می کنید.

در قسمت " Assigned Departments " شما انتخاب می کنید که پرسنل در چه بخشی (پشتیبانی فنی, ارتباط با ما,...)

فعالیت داشته باشند.

در قسمت " Language" نیز زبان را مشخص می کنید.

در قسمت " Confirm Password" شخصی که پرسنل را اضافه می کند پسورد خود را وارد می کند.

در پایان با کلیک روی "Save changes" اطلاعات پرسنل جدید ذخیره می شود.

بخش دوم:Administrator Roles

برای تعریف "سطح دسترسی " باید به روش زیر عمل کرد.

از منو  "Setup" روی گزینه "Staff Management" و بعد گزینه"Administrator Roles"  را انتخاب می کنید.

 

صفحه زیر برای شما باز می شود در اینجا ما سه سطح دسترسی استاندارد بطور پیش فرض داریم .

  • Full Administrator: دسترسی مدیر اصلی ما که دسترسی کاملی را تحت پوشش قرار می دهد.
  • Sales Operator: دسترسی که برای یک مدیر فروش در نظر گرفته شده که دسترسی محدودی است
  • Support Operator : دسترسی که برای یک اپراتور پشتیبانی در نظر گرفته شده که دسترسی محدودی است.

شما می توانید با کلیک روی دکمه"Add New Role Group" یک دسترسی جدید ایجاد کنید .

بعد از کلیک روی دکمه "Add New Role Group" صفحه زیر برای شما باز می شود.

در قسمت "Name" شما نام دسترسی جدید را مشخص می کنید و با کلیک روی دکمه "Continue" وارد صفحه بعد می شوید.

در قسمت "Name" شما می توانید نام درسترسی را تغییر دهید.

در قسمت "Permissions" شما می توانید میزان دسترسی ها را انتخاب کنید.

در قسمت "Widgets" شما می توانید  ویجت ها را فعال و غیر فعال قرار دهید.

در قسمت "Email Messages" شما می توانید ایمیل ها را فعال و غیر فعال کنید.

در پایان کلید "Save Changes" را کلیک کرده و تغییرات ذخیره کنید.

در این قسمت می خواهیم گزینه های  "Permissions" را توضیح دهیم.

Main Homepage: اجازه دیدن صفحه اصلی و اطلاعات کلی گزارشات و..... را می دهد

 Sidebar Statistics: اجازه دیدن اطلاعات در پنل بغل را می دهد

My Account: اجازه دیدن اطلاعات کاربر برای مدیر را می دهد

List Clients  : اجازه دیدن لیست مشتریان را می دهد

List Services : اجازه دیدن لیست انواع سرویس ها را می دهد

List Addons: اجازه دیدن لیست انواع افزونه را می دهد

List Domains :احازه دیدن لیست انواع دامین ها را می دهد

Add New Client : اجازه افزودن یک مشترک جدید را می دهد

View Clients Summary: اجازه دیدن نمایی ازحساب مشتریان را می دهد

 Allow Login as Client:  اجازه وارد شدن به صفحه مشتریان را می دهد

Edit Clients Details: اجازه ی دسترسی به ویراش اطلاعات مشتریان را می دهد

View Credit Log: اجازه دسترسی دیدن لاگ اعتبارها را می دهد

Manage Credits: : اجازه دسترسی مدیریت اعتبار ها را می دهد

View Credit Card Details : اجازه دسترسی دیدن جزئیات کارت های اعتباری را می دهد

Decrypt Full Credit Card Number: اجازه دسترسی دیکد کردن کامل شماره کارت های اعتباری را می دهد

Update/Delete Stored Credit Card: بروز رسانی/حذف وذخیره سازی کارت های اعتباری را انجام می دهد

Attempts CC Captures: اجازه دسترسی به قسمت مدیریت و کارها را نیز به صورت اتوماتیک انجام می دهد

View Clients Products/Services: اجازه دیدن محصول ها و سرویس های مشتریان را می دهد

Edit Clients Products/Services:اجازه دسترسی به ویرایش محصول ها وسرویس های مشتریان را می دهد

Create Upgrade/Downgrade Orders: ایجاد ارتقا و نزول برای سفارش های کاربران را می دهد

Delete Clients Products/Services:اجازه حذف محصولات وسرویس های مشتریان را می دهد

Perform Module Command Operations: اجازه دسترسی برای انجام عملیات ها از طریق دستورات توسط افزونه ها را می دهد

View Clients Domains:اجازه دسترسی برای دیدن دامین  مشتریان را می دهد

Edit Clients Domains:اجازه دسترسی ویرایش دامین  مشتریان می دهد

Delete Clients Domains:اجازه حذف دامین مشتریان را می دهد

Perform Registrar Operations: اجازه دسترسی به اجرای عملیاتی مثل  ثبت و تمدید دامنه ها را می دهد

Manage Clients Files: اجازه مدیریت فایل مشتریان را می دهد

View Clients Notes:اجازه دیدن نوت های مشتریان را می دهد

Add/Edit Client Notes: اجازه اضافه کردن و ویرایش نوت های مشتریان را می دهد

Delete Client Notes: اجازه حذف نوت های مشتریان را می دهد

Mass Mail: اجازه ارسال ایمیل انبوه برای کاربران را می دهد

View Cancellation Requests: اجازه دیدن درخواست لغو سرویس ها را می دهد

Manage Affiliates: اجازه دسترسی مدیریت حساب های همکاری در فروش و بازاریابی را می دهد

View Orders:اجازه دیدن سفارش ها را می دهد

Delete Order: اجازه حذف سفارش ها را می دهد

View Order Details:اجازه دیدن جزئیات سفارش ها را می دهد

Add New Order:اجازه دسترسی به وجود آوردن سفارشات جدید را می دهد

List Transactions:اجازه دسترسی به لیست تراکنش های مالی را می دهد

View Income Totals: اجازه دیدن مجموع درآمد ها را می دهد

Add Transaction:اجازه اضافه کردن تراکنش مالی را می دهد

Edit Transaction:  اجازه ویرایش تراکنش مالی را می دهد

Delete Transaction: اجازه حذف تراکنش مالی را می دهد

List Invoices: اجازه دیدن لیست صورتحساب هارا می دهد

Create Invoice:اجازه ایجاد صورتحساب جدیدرا می دهد

Generate Due Invoice:اجازه ایجاد صورتحساب سررسید دوره ای را می دهد

Manage Invoice:اجازه دسترسی به مدیریت صورتحساب ها را می دهد

Delete Invoice:اجازه دسترسی به حذف صورتحساب ها را می دهد

Refund Invoice Payments:اجازه دادن صورتحساب پرداخت شده را می دهد

View Billable Items:اجازه دیدن گزینه های قابل پرداخت را می دهد

Manage Billable Items: اجازه مدیریت گزینه های قابل پرداخت را می دهد

Offline Credit Card Processing:اجازه پردازش کارت های اعتباری آفلاین را می دهد

View Gateway Log:اجازه دیدن لاگ درگاه ها را می دهد

Manage Quotes:اجازه مدیریت سهمیه سرویس ها را می دهد

Support Center Overview:اجازه بررسی کلی مرکز پشتیبانی را می دهد

Manage Announcements:اجازه مدیریت بخش اخبار را می دهد

Manage Knowledgebase:اجازه مدیریت بخش مرکز آموزش را می دهد

Manage Downloads:اجازه مدیریت بخش دانلود را می دهد

Manage Network Issues:اجازه مدیریت بخش مشکلات شبکه را می دهد

List Support Tickets:اجازه دیدن لیست تیکت های پشتیبانی را می دهد

View Support Ticket:اجازه دیدن تیکت پشتیبانی را می دهد

Access All Tickets Directly: اجازه دسترسی مستقیم به کلیه تیکت ها را می دهد

View Flagged Tickets:اجازه دیدن تیکت های ارجاع شده را می دهد

Open New Ticket:اجازه ایجاد تیکت جدید را می دهد

Delete Ticket: اجازه حذف تیکت هارا می دهد

Create Predefined Replies: اجازه ایجاد پاسخ های از پیش تعریف شده را می دهد

Manage Predefined Replies:اجازه مدیریت پاسخ های از پیش تعریف شده را می دهد

Delete Predefined Replies:اجازه حذف پاسخ های از پیش تعریف شده را می دهد

View Reports: اجازه دیدن گزارشات را می دهد

CSV Downloads:اجازه  دسترسی برای گرفتن ورودی و خروجی اطلاعات را می دهد

Addon Modules:اجازه دیدن ماژول افزونه را می دهد

Email Marketer:اجازه بازاریابی ایمیلی را می دهد

Link Tracking:اجازه ردیابی لینک ها را می دهد

Browser:مرورگر

Calendar:تقویم

To-Do List:اجازه دیدن لیست درخواستهای درحال اجرا را می دهد

WHOIS Lookups:اجازه دیدن اطلاعات whoisدامنه ها را می دهد

Domain Resolver Checker:  اجازه بررسی وضعیت دامین را می دهد

View Integration Code:اجازه دیدن کد های اتصال کننده را می دهد

Database Status: اجازه دسترسی به وضعیت پایگاه داده ها را می دهد

System Cleanup Operations:اجازه دسترسی به عملیات پاک کردن سیستم را می دهد

View PHP Info: اجازه دیدن اطلاعات PHP را می دهد

View Activity Log: اجازه دیدن لاگ فعالیت های کلی را می دهد

View Admin Log:اجازه دیدن لاگ فعالیت های ادمین ها را می دهد

View Email Message Log:اجازه دیدن لاگ ایمیل های ارسالی را می دهد

View Ticket Mail Import Log:اجازه دیدن لاگ ایمیل های مربوط به تیکت ها را می دهد

View WHOIS Lookup Log:اجازه دیدن whois هویز دامین را می دهد

View Module Debug Log:اجازه دیدن لاگ رفع اشکال ماژول ها را می دهد

Configure General Settings: اجازه دسترسی به پیکربندی تنظیمات عمومی را می دهد

Configure Administrators: اجازه دسترسی به پیکربندی اکانت ادمین ها را می دهد

Configure Admin Roles: اجازه دسترسی به پیکربندی نقش های ادمین ها را می دهد

Configure Two-Factor Authentication:اجازه دسترسی به پیکربندی تایید هویت دو گامی را می دهد

Configure Addon Modules:اجازه دسترسی به پیکربندی ماژول افزونه ها را می دهد

Configure Client Groups: اجازه دسترسی به پیکربندی گروه های کاربری را می دهد

Configure Servers:اجازه دسترسی به پیکربندی بخش سرور ها را می دهد

Configure Automation Settings:اجازه دسترسی به پیکربندی تنظیمات خودکارسازی وظایف را می دهد

Configure Currencies:اجازه دسترسی به پیکربندی بخش واحد پولی را می دهد

Configure Payment Gateways:اجازه دسترسی به پیکربندی درگاه پرداخت را می دهد

Configure Tax Setup:اجازه دسترسی به پیکربندی مالیات Setup سرویس ها را می دهد

View Email Templates:اجازه دیدن قالب های ایمیل را می دهد

Create/Edit Email Templates: اجازه ایجادو ویرایش قالب های ایمیل را می دهد

Delete Email Templates:اجازه حذف قالب های ایمیل را می دهد

Manage Email Template Languages:اجازه  مدیریت زبان قالب ایمیل ها را می دهد

View Products/Services:اجازه دیدن بخش محصول ها وسرویس ها را می دهد

Manage Product Groups:اجازه مدیریت گروه محصول ها را می دهد

Create New Products/Services:اجازه ایجاد محصول هاوسرویس های جدید را می دهد

Edit Products/Services:اجازه دسترسی به  ویرایش محصول ها وسرویس ها را می دهد

Delete Products/Services:اجازه حذف محصول ها وسرویس ها را می دهد

Configure Product Addons:پیکربندی افزونه های محصولات را می دهد

Configure Product Bundles:اجازه پیکربندی بسته های نرم افزاری محصولات را می دهد

View Promotions:اجازه دیدن طرح های تخفیف را می دهد

Create/Edit Promotions:اجازه ایجاد و ویرایش طرح ها را می دهد

Delete Promotions:اجازه حذف طرح های و کد های تخفیف را می دهد

Configure Domain Pricing:اجازه دسترسی به پیکربندی قیمت دامنه ها را می دهد

Configure Support Departments:اجازه دسترسی به پیکربندی دپارتمان های پشتیبانی را می دهد

Configure Ticket Statuses:اجازه دسترسی به پیکربندی وضعیت تیکت ها را می دهد

Configure Order Statuses: اجازه دسترسی به پیکربندی وضعیت سفارشات را می دهد

Configure Spam Control:اجازه پیکربندی کنترل پیام های هرز را می دهد

View Banned IPs:اجازه دیدن ip های مسدود شده را می دهد

Add Banned IP:اجازه افزودن ip به لیست مسدود را می دهد

Unban Banned IP:اجازه خارج کردن ip از لیست مسدود را می دهد

Configure Banned Emails:اجازه پیکربندی ایمیل های مسدود شده را می دهد

Configure Domain Registrars:اجازه پیکربندی رجیسترار های دامین ها را می دهد

Configure Fraud Protection:اجازه پیکربندی محافظت از سفارشات تقلبی را می دهد

Configure Custom Client Fields: اجازه پیکربندی فیلد های سفارشی مشتریان را می دهد

Configure Security Questions: اجازه پیکربندی سوالات امنیتی را می دهد

Configure Database Backups:اجازه پیکربندی و گرفتن پشتیبانی از پایگاه داده را می دهد

API Access: اجازه  دسترسی API را می دهد

در این قسمت می خواهیم گزینه های " Widgets " را توضیح دهیم.

Activity Log: ویجکت لاگ فعالیت ها را فعال می کند

Calendar:تقویم

Getting Started with WHMCS: ایجاد ویجکت شروع کار با WHMCSرا فعال می کند

Income Forecast:ویجکت پیش بینی درآمد را فعال می کند

Income Overview:ویجکت بررسی کلی درآمد را فعال می کند

My Notes:ویجکت یادداشت های من رافعال می کند

Network Status:ویجکت وضعیت شبکه رافعال می کند

Open Invoices:ویجکت باز کردن صورتحساب ها را فعال می کند

Orders Overview:ویجکت بررسی کلی سفارشات را فعال می کند

Recent Admin Activity:ویجکت آخرین فعالیت ادمین ها را فعال می کند

Recent Client Activity:ویجکت آخرین فعالیت مشتریان را فعال می کند

Support Tickets Overview:ویجکت بررسی کلی تیکت های پشتیبانی را فعال می کند

System Overview:ویجکت بررسی کلی وضعیت سیستم را فعال می کند

To-Do List:ویجکت لیست کارهایی که باید انجام شوند را فعال می کند

WHMCS News Feed:ویجکت اخبار جدید whmcs را فعال می کند

دراین قسمت می خواهیم گزینه های  " Email Messages " را توضیح دهیم.

System Emails eg. Cron Notifications, Invalid Login Attempts, etc:ایمیل های اطلاع رسانی سیستم، مثل تلاش های ناموفق ورود به سیستم و …را انجام می دهد

Account Emails eg. Order Confirmations, Details Changes, etc:ایمیل های اکانت ها، مثل تایید سفارش، تغییر اطلاعات و …را انجام می دهد

Support Emails eg. New Ticket & Ticket Reply Notifications:ایمیل های پشتیبانی ، مثل تیکت جدید و پاسخ به تیکت ها را انجام می دهد.

 

باانجام مراحل بالا شما یک دسترسی جدید ایجاد کردید و می توانید این دسترسی جدید را به عنوان یک سطح دسترسی به پرسنل خودبدهید.