فصل سوم: اتوماسیون و واحد پولی در مدیریت whmcs

فصل سوم: اتوماسیون و واحد پولی در مدیریت whmcs

1395 آبان,13
|
0 نظرات
نوشته شده : الهام جوادی

از منو setting بر روی Automation Settings کلیک کنید

بخش اول Automation Settings 

در بخش اول دو  کدنوشته شده است کد اول  قابلیت اینکه سیستم بصورت خودکار اقدام به ایجاد فاکتور و بستن تیکتها و مسدود کردن سفارش های پرداخت نشده و ... را می کند

برای اضافه کردن این قابلیت به سی پنل رفته و از قسمت Advanced بر روی Cron jobs کلیک کنید
از قسمت Cron Email ایمیل خود را وارد کنید که گزارش ها برای آن ارسال شود
حال در قسمت Add New Cron Job رفته و منو باز شونده مربوط به Common Settings را بر روی Once a day قرار دهید و کدی که در قسمت اتوماسیون مدیریت whmcs بود را در قسمت Command کپی کنید و بر روی Add New Cron Jobs کلیک کنید.به مدیریت whmcs باز گردید.


بخش دوم  Automatic Module Functions

Enable Suspension : برای فعال کردن ساسپند اتوماتیک تیک بزنید


Suspend Days : تعداد روزی که بعد از اتمام تاریخ سررسید منتظر هستید تا حساب ساسپند شود


Enable Unsuspension : فعال کردن برداشتن ساسپند اتوماتیک بعد از پرداخت تیک بزنید


Enable Termination : برای فعال کردن حذف اتوماتیک این قسمت را تیک بزنید


Termination Days : تعداد روزی که می خواهید بعد از اتمام تاریخ سررسید منتظر بمانید تا حساب کاربر حذف شود

بخش سوم Billing Settings

 

Invoice Generation: تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ سررسید پرداخت فاکتورها ایجاد شوند


Payment Reminder Emails: برای فعال کردن ارسال اطلاعیه ها و یادآوری های پرداخت فاکتور تیک بزنید


Invoice Unpaid Reminder: تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ سررسید فاکتور یادآوری ارسال شود


First Overdue Reminder: تعداد روزی که می خواهید بعد از تاریخ سررسید فاکتور، اولین یادآوری ارسال شود


Second Overdue Reminder: تعداد روزی که می خواهید بعد از تاریخ سررسید فاکتور، دومین یادآوری ارسال شود


Third Overdue Reminder: تعداد روزی که می خواهید بعد از تاریخ سررسید فاکتور، سومین یادآوری (آخرین) ارسال شود


Add Late Fee Days: تعداد روزی که می خواهید بعد از تاریخ سررسید پرداخت مبلغ دیرکرد اضافه شود

 

 بخش چهارم Domain Reminder Settings


First Renewal Notice: تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ تمدید، اولین یادآوری ارسال شود


Second Renewal Notice : تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ تمدید، دومین یادآوری ارسال شود


Third Renewal Notice : تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ تمدید، سومین یادآوری ارسال شود


Fourth Renewal Notice: تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ تمدید، چهارمین یادآوری ارسال شود


Fifth Renewal Notice: تعداد روزی که می خواهید قبل از تاریخ تمدید، پنجمین یادآوری ارسال شود

بخش پنجم  Support Ticket SettingsClose Inactive Tickets : مقدار زمانی که می خواهید یک تیکت غیرفعال بسته شود را (به ساعت) وارد کنید

بخش ششم  Miscellaneous Cancellation Requests : برای حذف کردن خودکار حساب ها با درخواست لغو تایید شده تیک بزنید


Update Usage Statistics : برای به روز رسانی اتوماتیک تیک بزنید


برای ثبت تغییرات گزینه save changes را کلیک می کنیم