آموزش تنظیمات و ارسال ایمیل

آموزش تنظیمات و ارسال ایمیل

1395 مهر,27
|
0 نظرات
نوشته شده : فاطمه رحمتیان

آموزش تنظیمات و ارسال ایمیل

در این بخش نحوه کار تنظیم و ارسال ایمیل آموزش داده میشود.

پس از کلیک بر روی منوی "تنظیمات ایمیل" صفحه زیر نمایش داده میشود

در این قسمت ایمیل مورد استفاده خود و رمز عبوری آنرا وارد میکنید

سرور: در این قسمت سروری که از آن استفاده میکنید را مینویسید، به عنوان مثال: webmail.com

پورت: در این قسمت عدد 25 راوارد کنید.

سپس برای ارسال ایمیل یا بر روی دکمه  کلیک کنید یا از منوی کناری گزینه "ارسال ایمیل" را انتخاب کنید.

پس از انتخاب "ارسال ایمیل" صفحه زیر نمایش داده میشود

پس از تکمیل "عنوان، گیرنده و متن ایمیل" دکمه  را کلیک کنید.