آموزش Clicky(بازدیدکنندگان)

آموزش Clicky(بازدیدکنندگان)

1395 مهر,25
|
0 نظرات
نوشته شده : فاطمه رحمتیان

آموزش Clicky(بازدیدکنندگان)

در این بخش در مورد منوی Clicky صحبت میکنیم

این بخش نمایشگر تعداد بازدیدکنندگان از وبسایت شما میباشد. با کلیک بر روی این منو تعدادی جدول نمایش داده میشود که هرکدام از آنها نمایانگر  مطلبی از بازدیدکنندگان شما هستند.

تصویر زیر که بصورت نموداری نمایان است نشان دهنده تعداد بازدیدکنندگان شما در تاریخ های مختلف است.

 

  این جدول نشان دهنده تعداد بازدیدکنندگان آنلاین (Online now)، امروز(Today)، دیروز(Yesterday)، یک هفته گذشته(Last 7 days) و یک ماه گذشته(Last 28 days) میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  این جدول به شما نشان میدهد که بازدیدکنندگان از چه کشورهایی از وبسایت شما بازدید کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  این جدول به شما نشان میدهد که بازدیدکنندگان بیشتر از چه مرورگرهایی برای بازدید از وبسایت شما استفاده کرده اند.