آموزش مدیریت صفحات

آموزش مدیریت صفحات

1395 مهر,25
|
0 نظرات
نوشته شده : فاطمه رحمتیان

آموزش مدیریت صفحات

در این بخش نحوه کار با منوی مدیریت صفحات و ایجاد صفحه جدید در وبسایت به شما آموزش میدهیم

پس از کلیک بر روی "مدیریت صفحات" تمامی صفحاتی که در وبسایت شما وجود دارد در جدول نمایش داده میشود که میتوانید محتواهای داخل این صفحات را با کلیک بر روی دکمه ویرایش کنید. و در صورت عدم نمایش صفحه در وبسایت بر روی دکمه  کلیک کنید تا برای شما حذف شود.

سپس برای اضافه کردن صفحه جدید بر روی دکمه  یا منوی "صفحه جدید" را کلیک میکنیم.

سپس پنجره زیر نمایش داده میشود

عنوان: در این قسمت عنوان صفحه نوشته میشود

زیر عنوان: توضیحاتی خیلی کوتاه دز مورد صفحه ایجاد شده نوشته میشود

متن محتوا: در این قسمت تمامی مطالبی را که میخواهید در این صفحه به نمایش بگذارید را بطور کامل مینویسیم

آموزش اضافه کردن فایل

و در آخر بر روی دکمه کلیک میکنیم.