آموزش اضافه کردن پست خبری

آموزش اضافه کردن پست خبری

1395 مهر,24
|
0 نظرات
نوشته شده : فاطمه رحمتیان

آموزش اضافه کردن پست خبری

پس از اینکه از قسمت مدیریت فهرست ها زیرمجموعه خود را انتخاب کردید برای ایجاد اضفه کردن خبر جدید بر روی  کلیک میکنیم.

که پنجره زیر نمایش داده میشود.

تمامی آیتم های "عنوان، خلاصه متن و متن کامل" را با توجه به مطالب محتوایی خود کامل میکنیم.سپس برای اضافه کردن فایل یا عکس مربوطه بر روی دکمه کلیک میکنیم. آموزش اضافه کردن فایل

نکته: اگر متن خبری خود را از سایت خبری دیگری کپی میکنید حتما از اسم منبع استفاده کنید در غیر اینصورت شما برای گوگل مجرم شناخته میشوید و این کار علاوه بر اینکه به نفع شما نخواهد بود بلکه به ضرر سایت شما در فضای اینترنتی نیز میباشد.

تگ ها : تگ ها همان کلیدواژه هایی هستند که گوگل از طریق آنها سایت شما را شناسایی و رتبه بندی میکند برای اینکه از نظر گوگل یک حرفه ای شناخته شوید سعی کنید تگ های شما، نام شرکت و بیشتر کلماتی باشد که در متن خبری بالا بکار رفته است و یا از کلماتی استفاده کنید که بدانید روزانه به مقدار زیاد توسط کاربران در فضای اینترنتی جستجو میشود.

نویسنده: نام نویسنده خبر در این قسمت نوشته شود.

برای اضافه کردن تگ (کلیدواژه) ابتدا نام کلید واژه را نوشته سپس دکمه Enter  میزنیم و تگ به این صورت نمایش داده میشود.

در نهایت بر روی دکمه  کلیک میگنیم.